Nájdete nás na Facebooku

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.
Počítadlo prístupov:

Nedávna novinová kritika prestavby známej Tvarožkovej vily v Bratislave viedla k výmene názorov s jej majiteľom, v ktorej medziiným vyhlásil: „Ja som jej majiteľ a ja budem rozhodovať o tom, či ostane alebo neostane kultúrnou pamiatkou!“. Continue reading “Zastavme lavínu nekultúrnosti”

(2095)

Dobrého správcu zväčša spoznáte podľa hrubej zlatej reťaze.Množstvo psychologických štúdii skúma vzťah medzi prostredím a kvalitou života. Ľudská psychika sa mení a je  závislá od vonkajšieho prostredia. Pri detailnejšom rozbore toho, čo z horizontu chodca, cyklistu príp. vodiča je najviac vnímané vyplýva, že najviac, až 70 % vnímame vertikálne plochy. Dobre spracovanými štúdiami  tejto problematiky disponujú reklamné agentúry, ktoré na základe ich vyhodnotení umiestňujú bilboardy na najviac vnímané plochy. Inými slovami sa dá povedať, že to, čo  najviac vnímame a čo najviac utvára náš dojem z daného prostredia a čo najviac ovplyvňuje našu pohodu, prípadne napätie a pod. nie sú ani tak asfaltové  a betónové plochy chodníkov a ciest, ale najmä fasády budov. A tie sú častokrát žalostné. Nečudo, veď predsa veľká  väčšina domov dosiahla vek, ktorý vyžaduje výraznejšiu investíciu. A sme pri koreni veci. Technické nedostatky domov sa roky neriešili a tak spolu so zanedbanou údržbou  vyústili  po rokoch do súčasného stavu…ten už predstavuje problém nielen estetický, ale už aj bezpečnostný  /napr. padajúca omietka ohrozuje okolie domu/ a najmä ekonomický. Vo väčšine domov príspevky do fondov opráv stačia sotva na bežnú údržbu. Častokrát je navyše ťažké správne rozoznať  priority. Dôležitým faktorom v tejto súvislosti je teda samotný spôsob, akým sa dom spravuje. V Bratislave je dvestotisíc bytov a približne 150 správcovských spoločností. Dôležitosť správneho výberu je teda zjavná. Z podstaty veci vyplýva, že  otázka výberu správcovskej spoločnosti je veľmi citlivá záležitosť, pretože sa zverujú týmto spoločnostiam veľké finančné čiastky. Boli by sme preto radi, ak budeme môcť vlastníkom bytov poskytnúť  návod a pomoc pri výbere správcu. Na to, aby sa tak skutočne stalo, je potrebné získať a vyhodnotiť množstvo informácií, a preto by sme boli radi, ak sa s nami podelíte o svoje skúsenosti aj vy a  pomôžete aj iným vlastníkom bytov nájsť  vhodného partnera pri spravovaní vašej nehnuteľnosti, a zároveň vystríhať pred  tými menej korektnými a upozorniť na ich konanie. Uvítame preto vašu spoluprácu, podnety a diskusiu na túto tému, tak aby sa aj s Vašou pomocou podarilo zostaviť rebríček správcovských spoločností.

 

Viac o tejto téme nájdete v blogu Adama Kubiša a v sekcii Štatistiky a Hodnotiace rebríčky.

(2444)