Nájdete nás na Facebooku

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.
Počítadlo prístupov:

Bratislavský okrášľovací spolok (BOS) pôsobil v druhej polovici 19. a prvej polovici 20. storočia. Združoval bratislavských lokálpatriotov, ktorým záležalo na peknom vzhľade verejných priestranstiev. Staral sa o mestskú zeleň, čistotu na uliciach, osádzal sochy a pamätné tabule. Zaslúžil sa o rekonštrukciu Hviezdoslavovho námestia, vznik viacerých mestských parkov, vrátane Horského parku. Slovom, jeho aktivity výrazne formovali podobu súčasnej Bratislavy a jej najkrajších zákutí.

Nedávno vznikol v Bratislave nový spolok s rovnakým názvom. Dokonca sa postaral o vydanie knihy, ktorá mapuje históriu pôvodného BOS. Ako výsmech však pôsobí fakt, že v jeho správnej rade figurujú Patrik Tkáč a Ivan Jakabovič z finančnej skupiny J & T. Skupiny, ktorá sa svojim River Parkom pričinila o jednu z najväčších urbanistických tragedií – zhyzdenie dunajského nábrežia, zakrytím výhľadu naň výškovými budovami, ktoré umiestnené v tejto lokalite pôsobia ako päsť na oko.

Jedna z prvých aktivít novozriadeného BOS sa nesie v duchu sloganu: Prinesme kus Tatier do Bratislavy. Vytvorenie parčíka s typicky tatranskou flórou na pozemku, ktorý BOS „veľkoryso poskytla súkromná spoločnosť“, by aj znelo dojímavo nezištne, keby… Keby tou veľkorysou spoločnosťou nebola samotná J & T a nešlo by o pozemok v rámci spomínaného River Parku. A keby súčasťou jeho výzdoby neboli inzeráty na nákup akcií spoločnosti Tatry Mountain Resorts, patriace rovnakej finančnej skupine. Ako sa sarkasticky vyjadril na svojom blogu istý človek z marketingovej brandže: „Okrášľovací spolok si okrášli za svoje peniaze svoj vlastný pozemok, ktorý bude zároveň inzerátom na jeho akcie.“

Ďalší trapas spolok vyrobil, keď prišiel s návrhom osadiť sochu Márie Terézie na mieste súsošia Štúrovcov na námestí Ľudovíta Štúra. Ako sa dalo očakávať, strhla sa vlna protestov zo strany národne orientovaných spolkov a začala sa spisovať petícia proti tomuto nápadu. BOS síce reagoval protipetíciou za svoje riešenie, keď ho však ani mestskí poslanci neschválili (pravdepodobne kvôli rozruchu vo verejnosti), rozhodol sa sochu umiestniť inde. Najnovšie hovorí o Žižkovej ulici. Prinajmenšom, i keď nechtiac, rozvíril diskusiu o tom, že sochy sa v Bratislave umiestňujú mirnix – dirnix, bez akejkoľvek mestom schválenej koncepcie.

Prax, keď si nepopulárne spoločnosti zakladajú nadácie, spolky a združenia, ktoré im majú zlepšiť imidž a zároveň si cez ne prihrejú svoju polievočku, je stará. Tiež nemožno tvrdiť, že spolok v developerskej réžii nič užitočné nespraví. Minimálne prispeje k rozšíreniu mestskej zelene. Ich projekt za záchranu viedenskej električky tiež nemusí byť márny (i keď tu sa pridali k iniciatíve niekoho iného). Ale aby sa takto účelovo založená organizácia pomenovala legendárnym názvom spolku skutočne zapálených Bratislavčanov, to už je výsmech najhrubšieho zrna. Myslím, že zakladatelia historického BOS sa musia v hrobe obracať.

(7665)

One thought on “Developerská fraška: Okrášľovací spolok J & T

  1. Absolútny súhlas. Ak chcú pomôcť zdevastovanej Bratislave, nemuseli zakladať okrášlovací spolok, stačilo úplne keby podporili niektorú z množstva nadácií, ktoré sa venujú problémom Bratislavy už roky. A nezištne. Alebo by uplne stačilo, keby obmedzili svoje developerské aktivity. Tak či tak sa nestretávajú s príliš veľkým ohlasom na trhu.

Pridaj komentár