Nájdete nás na Facebooku

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.
Počítadlo prístupov:

Ako obyvateľka klasického panelákového bytového domu som si už naivne myslela, že ma nemá pri úrovni nášho domu čo prekvapiť… no mýlila som sa.

Pýtate sa prečo? Odpoveď je jednoduchá, preto že denno denne čelím nielen ja ale i ostatní obyvatelia nášho domu nepríjemným prekvapeniam v podobe nezáujmu, arogancie a zanedbávania povinností zo strany správcu. Áno, zvolili sme si ho sami, ale v dobrej viere, že sa jedná o firmu, ktorá svojou odbornosťou a profesionalitou zaručí nášmu domu efektívnu správu, a že si svoju prácu bude robiť tak ako ja, teda svedomito a čestne… to som ale opäť raz vo svojom živote bola naivná…

Pred pár dňami som pri hľadaní hodnotení správcov a ich zákonnými povinnosťami natrafila na webe na novelu zákona o vlastníctve bytov, ktorá je účinná od 1.1.2016. Čuduj sa svete, našim milým správcovským spoločnostiam pribudnú nové povinnosti! Poďme si novelu trošku rozobrať na drobné.

Prvým krokom je zavedenie podmienky o odbornej spôsobilosti, ktorú musí mať absolvovanú každý správca.  Môže sa rozhodnúť či na preškolenie pošle svojho zamestnanca, alebo či ho absolvuje sám ako štatutárny orgán. Predpokladám, že správcovia budú chcieť pri dnešnej fluktuácii zamestnancov eliminovať riziko, a preto si odbornú spôsobilosť spravia sami (tu bude platiť heslo čo viem, to mi nikto nezoberie a neodláka mi z firmy zamestnanca s odbornou spôsobilosťou….).
Zamýšľam sa však nad tým, či jedno školenie a jeden papier v podobe certifikátu naozaj zaručí, že od tejto chvíle bude správca svoju prácu robiť zodpovedne, svedomito a na vyššej odbornej úrovni a kvalite ako predtým. Je naozaj jeden človek schopný zabezpečiť zmenu v myslení, postojoch ostatných pracovníkov a pri správe niekoľko desiatok domov a tisíckach bytov ? Idea novely nie je zlá, no obávam sa, že tak ako všetky dobre mienené pokusy o zákonné sprísnenie podmienok  nakoniec takmer vždy skončia pri proforma vyškolenom človeku, a nevedú k potrebe vykonávať svoju prácu kvalitne a k spokojnosti zákazníkov.

Druhou podmienkou má byť fyzické zriadenie kancelárie, ktorá sa má nachádzať vo verejne dostupnej budove a byť otvorená aspoň 2 dni v týždni, nie menej ako 4 hodiny nepretržite. Takto nastavená minimálna hranica pre úradné hodiny sa mi zdá trošku podcenená, správca má byť predsa pre svojich klientov k dispozícii čo najčastejšie….alebo vlastne ich netreba zaťažovať, nedajbože ich osobne vyrušovať pri práci !? A možné je aj to, že ja mám skreslený názor na vzťah „klient-služba-kvalita“, a to nie len čo sa týka správy, ale i v ostatných oblastiach života. Kto vie…

Ostatnou vecou, ktorá ma zaujala je povinné poistenie správcu za škodu spôsobenú pri výkone správy, ktoré si musí uzatvoriť v rozsahu primeranom počtu spravovaných bytových domov a miere rizika. Pekná formulácia zákona, ale predpokladám že takéto poistenie už tiež väčšina lucidne zmýšľajúcich  správcov má, neviem a ani si nechcem  predstaviť, ako by vôbec bez takéhoto poistenia mohli podnikať. Otázne je, do akej miery sa dá poistiť úmyselné konanie správcu, ktorý vedome a premyslene finančne poškodzuje svojich klientov ? Nepredpokladám, že takéto poistné riziko by si niektorá poisťovňa na seba zobrala. Preto mi táto povinnosť pripadá tiež iba ako klišé, ale tak topiaci sa aj slamky chytá a poškodený obracia na poisťovňu, ktorá mu s radosťou oznámi, že na túto poistnú udalosť sa jednoznačne vzťahuje výluka…ale to už je na samostatný blog o praktikách komerčných poisťovní.
Novinkou je i to, že správcovia sa budú zapisovať do zoznamu správcov, ktorý vedie Ministerstvo dopravy, a v ktorom sú momentálne zatiaľ zapísané tri správcovské spoločnosti. V tomto zozname sa budú zverejňovať informácie o identifikačných údajoch, údaje o zodpovedných zástupcoch, adresy a úradné hodiny kancelárií správcu, ako aj uložené sankcie od správnych orgánov. Pripájam link, ako uvedený zoznam vyzerá v súčasnosti:

http://www.zoznamspravcov.sk/cake_administrator/publishedAdministrators

Otázkou ostáva, prečo novela stanovila termín na splnenie všetkých hore uvedených povinností najneskôr do 31.12.2017? Na splnenie takýchto v podstate banálnych podmienok mohol byť určený i skorší termín, jediné čo predpokladám že nastane je, že väčšina správcov si registráciu a splnenie podmienok nechá aj tak na poslednú chvíľu, a vznikne tak priestor bezmála dvoch rokov na zotrvanie pri starom a „osvedčenom“ spôsobe vedenia správcovskej spoločnosti.
Držme si teda päste – my občania a obyvatelia bytových domov, aby táto novela nebola len ďalším neefektívnym krokom na ceste za spokojnejším bývaním.

(18)

One thought on “Svitá na lepšie časy alebo je na svete ďalšia neefektívna novela ?

Pridaj komentár